aktualności


 

NA SPRZEDAŻ LOKALE MIESZKALNE I USŁUGOWE

W NOWEJ INWESTYCJI

 PRZY UL. RWAŃSKIEJ 17 I UL. SZEWSKIEJ 20

W RADOMIU

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADKACH
 
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
 
SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH
 
 
 _______________________________________________________________________________________________

 

NA SPRZEDAŻ

LOKAL UŻYTKOWY NR U1

PRZY UL. WAŁOWEJ 8 W RADOMIU

 

 

Lokal użytkowy oznaczony nr U1, usytuowany na parterze budynku przy ulicy  Wałowej 8, o powierzchni użytkowej 78,73 m².

 

Lokal składa się z:

·         sali usług,

·         pokoju socjalnego,

·         umywalni,

·         WC dla niepełnosprawnych,

·         WC damskie,

·         WC męskie.

 

Wyposażenie lokalu w instalacje i urządzenia:

·         instalacja elektryczna,

·         instalacja gazowa,

·         instalacja wodno-kanalizacyjna,

·         instalacja wentylacji grawitacyjnej,

·         instalacja c. o. i c. c. w. z miejskiej sieci ciepłowniczej,

·         instalacja RTV. 

 

Wejście do lokalu:

Wejście główne od strony pasażu, dodatkowe wejście od strony tarasu przyległego do lokalu.

 

CENA SPRZEDAŻY: do uzgodnienia 

 

Tel. 48/383 08 56, 512 486 904

 

 

 
 
 

 

OFERTA

SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO NR 11

PRZY UL. WAŁOWEJ 8

W RADOMIU

 

 

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 29,72 m², usytuowany na poddaszu w budynku trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym przy ul. Wałowej 8 m 11. Budynek oddany do użytku w 2009 roku. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni 5,75 m², usytuowana w piwnicy.

 

Składa się z:

·        pokoju z aneksem kuchennym,

·        łazienki.

 

Lokal posiada następujące wyposażenie w instalacje i urządzenia:

·        instalacja elektryczna,

·        instalacja gazowa,

·        instalacja wodno-kanalizacyjna,

·        instalacja wentylacji grawitacyjnej,

·        instalacja c. o. i c. c. w. z miejskiej sieci ciepłowniczej,

·        instalacja RTV. 

 

Cena sprzedaży: 121.300,00 zł

 

Tel. 48/383 08 56, 512 486 904

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNEGO RZECZOWEGO STYPENDIUM ARTYSTYCZNEGO – PRACOWNI DO PRACY TWÓRCZEJ

 

Zapraszamy do składania wniosków twórców w różnych dziedzinach sztuki

(np. malarstwo, muzyka, literatura, rzeźba i innych)

 

W związku z podjęciem w dniu 03 kwietnia 2017r. Uchwały nr 5/2017 Kapituła ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium artystycznego – pracowni do pracy twórczej.

 Ważne informacje:

  1. W ramach realizacji projektu „Zaprojektowanie i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania – Kamienicy Artystycznej położonej w Radomiu przy ulicy Rwańskiej 7” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa ustanawia się stypendia rzeczowe nieodpłatnego użyczenia na okres do 3 lat pracowni do pracy twórczej w Kamienicy Artystycznej w Radomiu przy ulicy Rwańskiej 7.
  2. Twórcy mieszkający i tworzący w Radomiu (przez większość czasu – zastrzeżenie to nie wyklucza wyjazdów w poszukiwaniu inspiracji do pracy) w różnych dziedzinach sztuki (m.in. sztuki plastyczne, muzyka, literatura) mogą ubiegać się o przyznanie stypendium. Stypendium jest przyznawane na wniosek zainteresowanego twórcy.
  3. Stypendium ma charakter okresowy (do 3 lat) i indywidualny, jest przyznawane indywidualnym twórcom posiadającym już dorobek artystyczny, który można przedstawić w formie zbioru prac/publikacji/nagrań.
  4. Celem stypendium jest zapewnienie warunków do pracy twórczej. Stypendium przyznawane będzie na określony projekt artystyczny, zdefiniowany i opisany przez twórcę ubiegającego się o jego przyznanie.
  5. Warunki korzystania ze stypendium rzeczowego określone będą w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy stypendystą a „Rewitalizacja” Sp. z o.o.
  6. Informacje o przyznanych stypendiach zostaną podane do publicznej wiadomości.
  7. Wniosek o przyznanie stypendium składa wnioskodawca zgodnie z wytycznymi podanego poniżej formularza.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium artystycznego: 

1/ Krótkie podanie o stypendium.

2/ Dane osobowe (data i miejsce urodzenia, adres, telefon, e-mail, miejsce pracy, stanowisko, wykształcenie – w załączeniu kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej) wraz z klauzulą Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru wniosków do przyznania rzeczowego stypendium artystycznego – pracownia do pracy twórczej (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 z późn. zm.). 

3/ Informacja o uprawianej dziedzinie sztuki.

4/ Życiorys i dorobek artystyczny (wystawy, nagrody, publikacje z podaniem objętości, koncerty,

    nagrania, itp.).

5/ Dwa listy polecające od osób, które posiadają wiedzę, pozwalającą na ocenę osiągnięć i predyspozycji w uprawianej dziedzinie sztuki.

6/ Program i harmonogram pracy (zamierzeń twórczych) podczas pobierania stypendium, opis celu, któremu ma służyć stypendium, charakterystyka, termin realizacji przedsięwzięcia i opis dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej.

7/ Dokumentację, np. katalogi wystaw indywidualnych (z katalogów zbiorowych jedynie kolorowe kopie stron artysty), nagrania, reprodukcje prac, recenzje, opinie, kserokopie wybranych prac, itp.; dokumentacja może zawierać maksymalnie 20 stron przykładów twórczości artystycznej z ostatniego okresu.

8/ Przyznane do tej pory stypendia (rodzaj, rok).

9/ Oświadczenie wnioskodawcy, że przedstawione informacje są prawdziwe, jak również prace      i dzieła są jego autorstwa.

10/ Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski stypendialne (wraz z dokumentacją) powinny być dostarczone przez wnioskodawcę do siedziby Spółki „Rewitalizacja” Sp. z o.o., Radom, ul. Mała 3, w zamkniętej kopercie/teczce z dopiskiem „Stypendium twórcze”, w terminie do 21 kwietnia 2017 roku do godz. 15.00.

Uwaga

W sprawie bieżących kosztów utrzymania pracowni osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium mogą kontaktować się pod nr telefonu 48/383 08 56 lub 601 611 650.

  

 
  

Podkategorie