Drukuj
Odsłony: 16840


alt


RWAŃSKA 16 i WAŁOWA 4 - Spółka "Rewitalizacja" w grudniu 2014 roku zakończyła rewitalizację kamienic i zagospodarowanie dziedzińca.
Nazwa projektu: „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem”

Wartość  całkowita projektu: 3.945.285,87 PLN

Wartość pożyczki: 2.281.405,93 PLN

Projekt Miejski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w ramach Inicjatywy JESSICA, Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 Rewitalizacja miast.

alt


 

alt

alt

GRODZKA 8 - Spółka "Rewitalizacja" w maju 2012 roku zakończyła remont kamienicy i zagospodarowanie terenu. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet V, Dzaiałanie 5.2. Rewitalizacja miast.

 


 
alt

 
alt
 
altalt


KUSOCIŃSKIEGO 13 - Spółka „Rewitalizacja” w kwietniu 2012 roku zakończyła remont budynku przy ul. Kusocińskiego 13, w którym mieszczą się filie biblioteki publicznej. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WM 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej przy ulicy Kusocińskiego 13 w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”

Nazwa beneficjenta: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu

Wartość projektu: 1.303.154,13 PLN
Wartość dofinansowania: 697.867,99 PLN

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 


 

alt


SZEWSKA 10
 –  w grudniu 2010 roku zakończyła się odbudowa kamienicy pochodzącej z ok. połowy XIXw., należacej do pierzei ul. Szewskiej, która także jest uzupełnieniem zabudowy Rwańska 7 „Kamienica Artystyczna”. Jest to obiekt 2-kondygnacyjny, z użytecznym poddaszem o funkcji usługowo-handlowej. Kamienica została nazwana Teatralną w związku z działalnością kulturotwórczą, która jest tam planowana. Uważamy, iż będzie to odpowiednie miejsce do spełnienia powyższej funkcji i mamy nadzieję, że przyczynimy się tym zabiegiem do ożywienia tej części miasta.

 

 


 

WAŁOWA 22 - remont elewacji frontowej kamienicy mieszkalno- usługowej należącej do pierzei ul.Wałowej. 

WAŁOWA 8 - we wrześniu 2009 roku została oddana do użytku kamienica usługo – mieszkalna należąca do pierzei ul. Wałowej. Część mieszkalna obejmuje pierwsze i drugie piętro oraz poddasze budynku. Projektowany układ mieszkań pozwala na dowolne kształtowanie relacji: salon - kuchnia (zamknięta-otwarta). Przewidziano mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe o powierzchni od 29,72 do 77,74 m². Budynek obsługiwany jest przez dwie klatki schodowe, które umożliwiają także wejście do garażu podziemnego. Parter budynku na całej powierzchni jest przeznaczony na funkcję usługową. W piwnicy budynku przewidziano garaż dla samochodów mieszkańców, oraz samochodów dla lokali usługowych. Budynek został zaprojektowany tak, aby w formie wyglądał jak dwie osobne przylegające do siebie kamieniczki. Szerokość fasady pokazywałaby dawny podział własności działek. Elewacje budynku swym detalem nawiązują do XIX-wiecznych kamienic. Projektowane wnętrze podwórka daje, poprzez zastosowanie małej architektury, szansę na stworzenie klimatu staromiejskiej zabudowy „wnętrza.

 


 


 

RWAŃSKA 7 - „Kamienica Arystyczna” – w połowie 2008 roku spółka przy wsparciu finansowym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(ZPORR) przeprowadziła remont generalny obiektu pochodzącego z pierwszej połowy XIX wieku.
 

alt

Budynek wybudowany był z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, podpiwniczony, 2 kondygnacyjny, z częściowo użytkowym poddaszem, w zwartej zabudowie pierzei ul. Rwańskiej. Remont Kamienicy objął swym zasięgiem podwyższenie wysokości  piwnic która dziś stała się ciekawym wnętrzem  realizacji pomysłów  dzisiejszych najemców. Wszystkie prace budowlane jak przystało na obiekt znajdujący się w ścisłej strefie konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków pod numerem 410/A/89, został doceniony przez firmę wykonawczą która  odreastaurowała obiekt zgodnie z zachowaniem „sztuki murarskiej”. W cześci piwnicznej oraz na parterze znalazły  się 3 lokale gastronomiczne, piętro zajmują biura usługowe, zaś poddasze przeznaczone zostało na miejsca pracy twórczej lokalnych artystów plastyków i literata.
 


 


 

GRODZKA 2 i 4, MAŁA 1 i 3, WAŁOWA 16/18 - jako pierwszy, bo w 2005 roku oddano budynek przy ul.Grodzkiej 2, był to tzw. „motor napędowy” do kolejnych przedsięwzięć. W parterze znajduje się siedziba prężnie działającej dziś agencji reklamowej oraz redakcji, na wyższych kondygnacjach znajdują się lokale mieszkalne. Idąc dalej w 2006 roku spółka przystąpiła do rozbudowy danego kompleksu i poszerzyła owy teren o kolejne 4 obiekty ( o tej samej funkcji), przyczyniając się tym do zamknięcia kompleksu kwartału. Dana zabudowa przez swe gabaryty idealnie wpisała się w istniejącą tkankę miasta przy czym uzupełnia dotychczas nieuporządkowany pusty teren. Obiekt zyskał aprobatę mieszkańców oraz dostał nominacje do tytułu „Modernizacja roku 2007”.
 


 


 

RWAŃSKA 10 - budynek 2 kondygnacyjny o funkcji mieszkalno – usługowej mieszczący się w pierzei ulicy Rwańskiej. Było to jedno z ważnych momentów dla spółki gdyż powyższy obiekt został odbudowany w pełni jako pierwszy w historii firmy. Stworzono nowe lokale mieszkaniowe znajdujące się na  piętrze i poddaszu, oraz lokale usługowe w parterze przyczyniając się tym do podniesienia infrastruktury oraz standardu danego obszaru.


 


 

RWAŃSKA 8 - remont elewacji, wymiana stolarki, odświeżenie kolorystyki, renowacja detali architektonicznych: ościeżnic, gzymsów budynku mieszczącego się przy ul. Rwańskiej.
 


 

  
 

RWAŃSKA 16 - remont elewacji, wymiana stolarki, odświeżenie koloru, renowoacja detali architektonicznych:ościeżnic, gzymsów budynku mieszczącego się przy ul.Rwańskiej.
 


 

 
 

RWAŃSKA 17 - remont elewacji, wymiana stolarki, odświeżenie koloru, renowacja detali architektonicznych: ościeżnic, gzymsów budynku mieszczącego się przy ul. Rwańskiej.