Radom, dnia 25.05.2021r.                                                              

„Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ogłasza
sprzedaż nieruchomości gruntowej
drodze negocjacji  ofertowych”

 

Ogłoszenie 
 

 

ZADZWOŃ - OTRZYMASZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

512 486 904Działki położone przy ul. Warszawskiej i ul. Wincentego Witosa w Radomiu.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(do pobrania)


Dane tereny będzie można przeznaczyć na: obiekty wielobranżowych usług, drobnej wytwórczości, rzemiosła, obiekty produkcyjne,obiekty usług technicznych, parkingi strategiczne, obiekty handlu o pow. sprzedaży poniżej 400,0 m², motele, zajazdy, niezbędne elementy infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej dojazdowej, zieleń towarzysząca urządzona.

Jako uzupełnienie: terenowe, liniowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej, obiekty socjalne i administracji związane z obsługą strefy, budowle związane z funkcją strefy, obiekty małej architektury, parkingi.


ZESTAWIENIE DZIAŁEK


 

Nr DZIAŁKI

 

PRZEZNACZENIE

 

POWIERZCHNIA

 

STATUS

 

2/9

Usługi / przemysł

1 ha 9526

zobacz rzut

2/13

Usługi / przemysł

1 ha 0422

zobacz rzut

2/14

Usługi / przemysł

1 ha 0963

zobacz rzut

2/16

Usługi / przemysł

2 ha 3082

zobacz rzut

2/17

Usługi / przemysł

7683

zobacz rzut

2/18

Usługi / przemysł

1 ha 3393

zobacz rzut

2/19

Usługi / przemysł

9336m²

zobacz rzut

2/21

Usługi / przemysł

9006

zobacz rzut

2/22

Usługi / przemysł

2 ha 0192

zobacz rzut

2/25

Usługi / przemysł

7831

zobacz rzut

2/26

Usługi / przemysł

1 ha 5903

zobacz rzut

2/27

Usługi / przemysł

1 ha 0202

zobacz rzut

2/28

Usługi / przemysł

7835

zobacz rzut

2/29

Usługi / przemysł

8697

zobacz rzut

2/30

Usługi / przemysł

1 ha 3192

zobacz rzut

2/7

Usługi / przemysł

7802

zobacz rzut