Ekspozycja reliktów archeologiczno-architektonicznych założenia zamku radomskiego – Dom Wedle Bramy.
    Na wystawie zlokalizowanej w budynku Kamienicy Starościńskiej wyeksponowano zachowane „in situ” fragmenty późnogotyckich fundamentów jednej z budowli założenia zamkowego, znanejze źródeł historycznych jako „Dom Wedle Bramy”, mieszczącej w swoim wnętrzu m.in. kuchnie królewskie i zaplecze gospodarcze zamku. Pozostałości te zostały odsłonięte podczas badań wykopaliskowych prowadzonych przez Spółkę „Rewitalizacja”. Ponadto na ekspozycji można zobaczyć część bardzo dużego i interesującego zbioru materiału zabytkowego w postaci ozdobnych, kamiennych detali architektonicznych, fragmentów ceramiki naczyniowej, kafli, szkła oraz innych zabytków archeologicznych, pochodzących z okresu od XIV w. do XVIII w. Całość wystawy uzupełnia projekcja filmowa przedstawiająca hipotetyczną rekonstrukcję zespołu zamkowego oraz plansze prezentujące jego historię, a także kolejne etapy badań zamku. Projekt pn. „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem”, którego elementem było zorganizowanie wystawy reliktów wykopalisk, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013, Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2. Rewitalizacja miast.